Free delivery Ingyenes szállítás

Általános Szerződési Feltételek

A "PUTMYNAME" internetes áruházban történő vásárlás korlátozás nélkül fizikai és jogi személyek által is megvalósítható, feltéve, hogy megfelelnek az általános szerződési feltételeknek. Az áru megrendelésével az ügyfél beleegyezik ezeknek az ÁSZF-nek.  

Alapinformációk az eladóról: MY NAME s.r.o., Mgr. Peter Kulich, Bartoškova 7, 831 04 Bratislava, Szlovákia, EU adószám: SK2120366974.

Az euróban kiállított ÁFÁ-s számlát kérés alapján elküldjük Önnek elektronikusan a mail@putmyname.hu címre.

Áru: Az internetes áruházban található termékek www.putmyname.hu.

Nem készpénzes fizetési számlaszám: SK91 1100 0000 0029 4002 7253

Számla sorszám: rendelési szám.

Banki kapcsolat: TB

Áfafizetésre kötelezett Adóalany

Kapcsolat az E-Shoppal: e-mail: info@putmyname.hu

RENDELÉS MÓDJA

A vevők rendelhetnek minden olyan árut, amely elérhető az internetes áruházban  www.putmyname.hu.

Az áru megrendelhető a rendelés kitöltésével az online internetes áruházban.

Termékek megrendelhetők

Miután beérkezett hozzánk a megrendelése, azonnal küldünk önnek egy visszaigazoló e-mailt, amelyben részletes információkat tartalmaz az Ön áruiról, szállításáról és arról, hogy az eladó visszaigazolja az árurendelést.

A megrendelés kötelező, mivel az árut csak az adott konkrét rendelés alapján importáljuk. A minden megrendelés törlését a vevő köteles írásban értesíteni e-mailben azonnal a megrendelés elküldése után. A megrendelés elküldésével a vevő elfogadja a kereskedelmi feltételeket. A jelen szerződés tárgya a szerződés 7. §. 6. cikk c) számú törvény; 102/2014 Z. z. akkor nem vonhatja vissza rendelését, mert az adott áru csak az ön használatára készült el, és a terméket gyártása után már nem lehet tovább értékesíteni. A megrendelés visszaigazolásakor üzleti kapcsolat alakul ki a vevő és az eladó között. A Vevő vállalja, hogy a megrendelt és szállított árut a teljes vételáron kifizeti, beleértve a szállítási költségeket, az alkalmazandó üzleti feltételeknek megfelelően fizetni fogja. A megrendelés megerősítésével a vevő igazolja az adatok helyességét és pontosságát.
Ha 48 órán belül nem kap nyugtát e-mailben, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

ALTERNATÍv ELLENTÉTEK MEGOLDÁSI MÓDJAI

Kedves fogyasztó, ha úgy gondolja, hogy megsértettük jogait, vagy nem elégedettek azzal, ahogy rendeztük a reklamációját, a jogorvoslati kérelmét küldje el nekünk az email címünkre: info@putmyname.hu.

Amennyiben erre a kérvényére nemlegesen válaszolunk, vagy az elküldött e-mail címre történő elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolunk, vagy nem lesznek elégedettek a megoldásunkkal, akkor a módosított törvény sz. 102/2014. az alternatív vitarendezésről, joga van a viták rendezésének alternatív (bíróságon kívüli) módjára a 391/2015 sz. Törvény alapján. A javaslatát a 391/2015 Zz. Törvény 12. §-ában meghatározott módon teheti meg. Az űrlapon javaslatot tehet, amelynek sablonja elérhető az érintett minisztérium honlapján és bármely alternatív vitarendezési egységben.Az ADR-szervezetek 2010. december 10-i listája itt található: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. A fogyasztónak joga van megválasztani az alternatív fogyasztói vitarendezési formát.

A Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés elektronikus formában történő benyújtásának címe: ars@soi.sk.

Az Alternatív Vitarendezési Testület elutasíthatja a fogyasztó javaslatát, pl.

A fogyasztó panaszt tehet az RSO Alternative Dispute Resolution platformon keresztül is, amely online elérhető a következő címen:

A panaszt az EU-ban székhellyel rendelkező fogyasztó nyújtja be.Az alternatív vitarendezési költségekkel járó költségeket a jogvita minden egyes fele külön viseli, a visszatérítés lehetőségének hiányában.A "PUTMYNAME" internetes áruházban történő vásárlás korlátozás nélkül fizikai és jogi személyek által is megvalósítható, feltéve, hogy megfelelnek ezeknek az általános szerződési feltételeknek.

A reklamációs feltételek

Bármely olyan követelést, amelyet az ön megegyezésével és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban van, elintézünk. Az eladó kötelezi a vevőt arra, hogy a megrendelt megrendelés napján érvényben lévő áron, a Szlovák Köztársaság területén érvényes előírásoknak és minőségi előírásoknak megfelelő áron szállítsa az árut.

A jótállási feltételeket a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szabályozzák. A jótállás időtartama 24 hónap, kivéve, ha egy adott tétel másként rendelkezik, és a vevőnek az áru átvételének napján kezdődik. A garancia időtartama meghosszabbodik, amikor a vevő nem tudta felhasználni az árut az áru javítására. Új árucikkek cseréje esetén a vevő olyan okmányt kap, amelyen a kicserélt áru lesz feltüntetve. Ebben az esetben az új jótállási időszak az áru átvételének napjától kezdődik. A jótállás az áru károsodása miatt nem megfelelő használat, helytelen beszerelés, alkalmatlan körülmények között történő használat, természetes esemény miatt bekövetkezett károk miatt jön létre.

Az eladó felelős azért, hogy az árukat a vevő rendelkezésére bocsássák. Azok számára, akik alacsonyabb áron értékesítenek, nem felelősek olyan hibákért, amelyekért alacsonyabb árat tárgyaltak.

Az eladó nem felelős a hibákért és a vevőért:

 • önmaga okozta a hibát az áruban
 • a vevő tudta, hogy az áru hibás, mégis átvette; kifejezetten és egyértelműen értesült a hibáról, és ha volt hiba kedvezményt kapott a vételárból
 • A termék használata a használati utasítás vagy a termék természetének megsértése miatt helytelen használattal történt még a garancia idő alatt
 • a rendeltetésszerű használat, a rendeltetésszerű használat vagy a túlzott használat következtében keletkező kopások miatt jótállás merült fel a jótállási időszakban
 • a hibákat indokolatlan használat okozta
 • az árut a garanciális időszak után reklamálják
 • A természeti katasztrófa következtében fellépő hibák jelentkeztek az áruban
 • A hibákat az áru helytelen vagy túlzott használata okozta
 • A hibákat az áru nem megfelelő kezelése okozta

A REKLAMÁCIÓ IGÉNYLÉSE

Ön igényelheti az áru megreklamálását:

 • emailen: info@putmyname.hu
 • A reklamált árut postai úton kell visszaküldeni ajánlva, az áru elvesztése elkerülése érdekében, a következő panaszokkal.

A panaszoknak a következőket kell tartalmazniuk:

 • a bejelentett termék neve
 • A reklamáció oka, a hiba konkrét leírása, adott esetben a hibásodásról készített fotó
 • Ha problémája van a ruházati címkékkel kapcsolatban, a következő válaszokat kell feltüntetni: 1. Milyen típusú - a használt mosópor neve? 2. Használsz-e öblítőszert ? Ha igen, milyen típusú név? ; 3. Milyen hőmérsékleten mos? ; 4. Milyen sebességgel csavartatja a centrifúgát ? 5. Milyen más eszközöket használ a mosóporon kívül mosásnál ?
 • Tegye hozzá a reklamárt terméket
 • a szállítólevél egy példánya
 • az a cím, amelyre a megreklamált tárgyat küldjük és az IBAN-t az esetre, ha megilleti az áruért járó kártérítés.

Ha a panasz nem tartalmazza a fentiek mindegyikét, a reklamációs részleg nem fog tudni foglalkozni ezzel az állítással, és ennek következtében nem találja helyénvalónak, és az ügyfél lemond a kártérítésre való jogosultságáról.

Ha kereset érkezik, a vevő felveszi a kapcsolatot egy olyan munkavállalóval, aki értékeli a követelés jogosultságát. A panaszokat a megfelelő vizsgálatot követően azonnal, összetett esetekben a panasz kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül határozza meg.

Ha a címkézési eljárást nem tartották be, akkor nem lehet termékpanaszkérést tenni, mert a követelés automatikusan érvénytelennek minősül, mivel a megfelelő címkézési eljárást nem tartották be.

JOG A TERMÉK VISSZATÉRÉSÉRE

A jelen szerződés tárgya a szerződés 7. §. 6. cikk c) számú törvény; 102/2014 Z. z. akkor nem vonhatja vissza, mert az árukat csak az ön fogyasztására hozták létre, és a terméket már nem gyártják eladásra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez a 14 napos visszatérési idő nem használható fel erre az online értékesítésre anélkül, hogy okot adna. Minden termékünk egyedi (egyedi)!

 

Menovky pre vsetkych

Cookie-kat használunk, hogy kényelmesen használhassa weboldalunkat, és az adatelemzésnek köszönhetően folyamatosan fejleszthessük annak funkcióit, teljesítményét és használhatóságát. Több információ itt.

Egyedi cookie-beállítások